“Wanneer 2 vriendinnen dezelfde visie delen rond het kwaliteitsvol kinesitherapeutisch benaderen en behandelen van de kinderen, kan er iets moois groeien.”

Vanuit deze gezamenlijke visie ontstond in 2021 Movarte: na elk voldoende ervaring te hebben opgedaan, tijd om de eigen toekomst op te bouwen en dromen te realiseren. 

Sedert 2022 vervolledigen Annelien en Aude ons team. 

Ons Team

Lotte Bylois

Pediatrisch kinesitherapeut

Bobath therapeut

Psychomotorisch therapeut

Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen, UHasselt – KULeuven (2017)

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, Thomas More (2018)

Ademhalingskinesitherapie bij niet-coöperatieve patiënten, VUB (2018)

Bobath foundation course, Bobath Centre London (2019 – 2020)

Zuigelingenasymmetrie, EKWIP Uden (2021)

Kinecoach voor kinderen en adolescenten met obesitas, Axxon, i.o. (2022)

Saar Vandepoel

Pediatrisch kinesitherapeut

Bobath therapeut

Psychomotorisch therapeut

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen, UHasselt – KULeuven (2017)

Sport- en kinesiotaping (2016, 2017)

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, Thomas More (2018)

Postgraduaat in de pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen, KULeuven/UGent/ABVV (Bobath) (2018 – 2019)

Specifieke lerarenopleiding, CVO Step (2017 – 2019)

Respiratoire kinesitherapie met focus op autogene drainage, VUB (2020)

Manuele therapie van het bekken en cervicalgie, IMFT (2021)

Zuigelingenasymmetrie, EKWIP Uden (2021)

Erkende Typ10 trainer, C&Explore (2022)

Annelien Remans

Pediatrisch kinesitherapeut

Psychomotorisch therapeut

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen, UHasselt – KULeuven (2016)

Babymassage, Fortio (2016)

2Hands4Kids Typen, Explore (2017)

2Hands4Kids Rekenen, Explore (2017 – 2018)

Respiratoire kinsitherapie met focus op autogene drainage, VUB (2022)

Zuigelingenasymmetrie, EKWIP Uden (2022)

Aude Van Dessel

Pediatrisch kinesitherapeut

 

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen, UHasselt – KULeuven (2022)

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, Thomas More i.o. (2022)

Alle kinesitherapeuten in onze praktijk zijn gedeconventioneerd. Voor meer info over de tarieven mag u steeds contact met ons opnemen.

Aanbod

In onze praktijk kan je terecht voor:

Ontwikkelingsstimulatie

 • Prematuriteit
 • Baby met vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling (overstrekking, poepschuivers, laattijdig rollen/zitten/stappen, …)
 • Voorkeurshouding – plagiocephalie

Neuromotorische revalidatie

 • Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spina bifida, … )
 • Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel (Erbse parese, CMT, …)
 • Aandoeningen ter hoogte van het spierstelsel (spierziekten als Duchenne, SMA, …)
 • Syndromen met neuromotorische impact (Angelmann syndroom, Rett syndroom, Down syndroom, …)

Psychomotorische begeleiding

 • Fijn- en grofmotorische moeilijkheden
 • Schrijfmotorische problemen
 • Moeilijkheden met ruimtelijke vaardigheden
 • Lateralisatie-achterstand

Musculoskeletale revalidatie

 • Houdingsafwijkingen ter hoogte van de wervelkolom (scoliose, hyperlordose, kyfose, …)
 • Specifieke groeigerelateerde aandoeningen (spierverkortingen, Sever, Osgood-Schlatter, …)
 • Hypermobiliteit 
 • Afwijking in het stappatroon (tiplopen, naar binnen draaien van de voetjes, …) 
 • Na breuken, orthopedische ingrepen, immobilisatie

Ademhalingskinesitherapie

 • Acute luchtweginfecties bij baby’s
 • Chronische respiratoire problematiek (muco, PCD, astma, …)

Screening

 • Bepalen noodzaak voor opstarten therapie
 • Bepalen van therapiedoelstellingen aan de hand van uitgebreide testbatterijen

Praktisch

 • Na telefonisch contact wordt een afspraak ingepland voor een intakegesprek en kinesitherapeutisch onderzoek.

Bij deze eerste kennismaking breng je best mee:

 • eID en/of klevertje van de mutualiteit
 • Voorschrift van huisarts, kinderarts, specialist, …
 • Eventueel verwijsbrief, medische verslagen, …
 • Indien uit de intake en het onderzoek blijkt dat therapie aangewezen is, wordt voor het kind een behandelplan met individuele doelstellingen opgesteld.

 • De behandelingen duren afhankelijk van aanmeldingsreden 30 of 60 minuten en vinden bij voorkeur plaats in de praktijk. Indien nodig en mogelijk, kan de behandeling ook plaatsvinden aan huis of op school.

 • De vooropgestelde behandeldoelen worden op regelmatige basis geëvalueerd en bijgesteld. We staan hiervoor in nauw contact met u als ouder, met de school, CLB, huisarts en kinderarts.

Contact

Wil je graag een afspraak maken of wens je meer info?
Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of via het contactformulier.

Rode Kruisweg 24
3520 Zonhoven

Open elke weekdag van 8:00 - 21:00

0498/76.63.72